Naturvårdsverket

Beställare och uppdrag

Naturvårdsverket äger Sveriges nationalparker och vår huvudsakliga uppgift är att tillsammans med länsstyrelsen Gävleborg och naturvårdsverket aktivt ta fram nya enheter till Nationalparkerna.

Med enheter menas bland annat markörer klädda i 24 karat guld, ledmarkeringar så besökarna vet vilka led man ska följa, olika skyltar med mera.

Arbetet med naturvårdsverket sker löpnade och utöver nya lösningar och enheter har vi även levererat mässmaterial till naturvårdsverket under de senaste tre åren.

Strategi och tillämpning

De olika enheterna som har tagits fram har behövt uppfylla olika behov. Ledmarkeringar måste tillexempel vara tydliga, synas i mörker och vara snälla mot träden de ska sitta på. Medans markören med 24 karat guld ska vara en plats alla besökare fotograferar för att sprida nationalparkens existens. Vi tar fram enheter som är anpassade för att lösa problemet men samtidigt håller statens högra krav.

Det mässmaterial vi levererat är i det sortiment vi kallar för portabelt. Vi har även gett förutsättningar till naturvårdsverkets samarbetspartners att visa upp sig i samband med olika invigningar och öppningar av nationalparker och naturreservat som vi har projektlett och genomfört.

Utfall

Vi arbetar tätt ihop med en projektledare från naturvårdsverket och länsstyrelsen Gävleborg som ger oss kunnande och erfarenhet som i sin tur ger oss trygghet att tänka utanför boxen och vara kreativa. Att ha ett sådant tätt samarbete är det optimala när det kommer till att lösa problem på nya sätt.

Då vi arbetar löpande med naturvårdsverket så är det svårt att prata om en specifik leverans. Detta samarbete handlar mer om att hela tiden utveckla och göra Sveriges nationalparker så bra det bara går.

Naturvårdsverket