Produktion BOPVi vill påstå att vårt jobb inom mässor och event bedöms oftast på vår kreativitet och idéhöjd. Det finns ett intressant samband mellan kreativitet och erfarenhet. Erfarenheten ger oss friheten att våga vara kreativa, vår kreativitet ger oss erfarenhet. Det är en positiv trappa som vi aldrig vill sluta att gå i!

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA BOP

Det finns fyra värdeord när vi kreerar och planera event, mässor och monterdesign. Dessa fyra ord är Erfarenhet, Projektledning, Koncept och Produkt och vi menar att just dessa ord gör oss så bra som vi faktiskt är.

ERFARENHET

Alla aktiva inom branschen vet att ha erfarenhet i denna bransch innebär kunskap om brett skilda ämnen. BOP har funnits sen 1990 och har med åren arbetat med många olika företag och på så sätt fått enormt mycket kunskap och erfarenhet. Under alla år har det även byggts upp ett stort kontaktnät som alla är väldigt kunniga inom sina områden.

PROJEKTLEDNING

Projektledning är A och O för att få ett projekt att gå i mål, och eftersom BOP har så pass mycket erfarenhet inom branschen så har vi utvecklat en förmåga att se till så att rätt personer gör rätt arbete. De vill säga vi sammanför människor som har nytta av varandra och tillsammans bidrar till att projektet blir så bra som möjligt, detta är bara en av många fördelar med att ha ett brett kontaktnät. Men det kräver sin projektledare för att se till att alla arbetar mot samma mål.

KONCEPT

Att ha ett koncept när det kommer till att göra upplevelser är viktigare än vad man kan tro. Ett koncept hjälper kunden att ta fram hur ett budskap skall kommuniceras och upplevas av besökare. Med hjälp av ett stabilt koncept så kommer besökaren förstå, bli påmind och komma ihåg de budskap som kunden vill nå ut med. Ett koncept gör det även lättare för alla inblandade parter att arbeta åt samma håll och mål, då det är lättare att förstå helheten av projektet.

Ett koncept kan även använda för att skapa en igenkänningsfaktor hos besökare. Om kunden använder samma koncept vid alla mässor/ event, men ändrar budskapet så kommer kunden så småningom komma ihåg och känna igen kundens ”stil”. Har man då har satt ett starkt koncept så leder det till återkommande besök.

PRODUKT

Alla de ovanstående punkterna mynnar sedan ut i en leverans och detta kan vara allt från ett event, en monter, till skyltar och PR strategier. Vi på BOP ser till så att just din leverans möter upp dina förväntningar och krav. Vi tar ett övergripande ansvar och ser till så att allt är klart i tid, kvalitetssäkrat och levererat på det viset ni vill, vi kan montera upp allt, skicka eller göra klart för avhämtning.