Holmen Iggesund Paperboard

Beställare och uppdrag

Holmen Iggesund är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi.

Från Holmen Iggesund har vi ett brett uppdrag och levererar därför många olika saker. Nyligen hade de Apple och dess VD Tim Cook på besök, där hjälpte vi till att redigera den befintliga besöksvägen de har på bruket så att den anpassade för Apple.

Men i det här projektet lägger vi fokus på BOPs löpande arbete med mindre mässor/kongresser/föredrag som kunden är med på. Vi, Holmen Iggesund och BOP har bestämt vilken typ av portabla utställningar de behöver på förhand. Till de portabla lösningarna har vi också bestämt vilket typ av material som vi ska fylla dem med. Vår printer har materialbeskrivningen till Holmen Iggesunds utskrifter förprogrammerad så att vi alltid levererar samma yta/intryck på vad än motivet föreställer.

Det vi beskriver här är material som kunden alltid monterar själva. De åker hela jorden runt och är med på olika tillställningar och när de kommer fram måste det bara fungera.

Strategi och tillämpning

För att lyckas hålla korta, ibland väldigt korta, leveranstider så gäller det att vi har full koll på vilken utrustning kunden har och använder, vilka mått det är som gäller för respektive produkt och att vi har material hemma den dag de behöver vår leverans.

Snabba pålitliga leveranser av rätt utrustning och rätt material i rätt tid.

Utfall

Vill man se om sin kund så gäller det att ta ett helhetsgrepp. Om det är ett kundbesök för Appels VD eller två stycken rolluputskrifter som ska användas nästa dag spelar ingen roll.

Vi vet att beställaren har sin vardag och sina behov på flexibilitet.

Hittills har vi alltid kommit med en lösning.

Holmen, Iggesund