Exte

Beställare och uppdrag

Det går 1 400 stycken timmerbilar i Sverige och år efter år är det ungefär lika många kubikmeter virke som ska forslas från skog till fabrik. Marknaden är med andra ord väldigt statisk.

Exte är marknadsledande och har ett gott renommé i branschen för sina produkter.

Vårt uppdrag är att på mässor skapa miljöer som branschfolket är intresserade av att kommer till.

Strategi och tillämpning

Vi hjälper Exte att bygga relationer.

Exte har jättebra koll på sitt kundregister. Så att bjuda in besökare är väldigt enkelt i och med att de har namn och adress till sina kunder.

Att köpa en timmerbil gör man inte bara för att det är en mässa. Det görs med jämna intervaller som följer ett finansupplägg.

Våra ledord då vi designar/skapar mässupplägget är:

Sedd, Hörd & Bekräftad.

Så vår idé är att bygga miljöer där det finns stora vädersäkrade utrymmen för socialt umgänge. Utrymmen för säljarna där de kan förädla bekantskapen med ägare/beslutfattare för timmerbilar. Det finns utrymmen som vi kallar för klagomuren, ytor dit man exempelvis kan gå och titta på konstruktionsritningar om någon upplever ett problem med något som Exte levererat.

I Extes monter ska man bli underhållen, hitta produkter, få något att förtära och alltid få se någon nyhet. Hittar man den riktiga kontakten på mässan så blir Exte tillfrågad då det är dags att byta ut något i maskinparken.

Utfall

Trots att vi använt oss av samma koncept i några år så känner vi att vi bara blir tryggare och tryggare med upplägget.

Under 2018 går vi in med samma koncept i Finland som i Sverige.

Innan jul ska vi ha tagit fram en plan för Tyskland och den internationella marknaden.

Exte